این روزها همش امتحان داریم و باید پروژه ها رو تحویل بدیم.

هوا هم خیلی گرم شده. حالا کی میتونه تو این هوای گرم درس بخونه؟!!!!!!!!!!!!!

/ 4 نظر / 12 بازدید
لیلی

سلام. بهانه نیارید دیگه. [عینک]موفق باشید

ستاره سهیل

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]سلام سلام سلام[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]وقتي دل شكسته بودم تو رسيدي[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]از زمـــونه خسته بـــودم تو رسيدي[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]تو رسيدي شب سفر كرد[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]شب رو چشمات در بدر كرد[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]تو رسيدي چو گــــل صبح[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]عشق،تو قلب من اثر كرد[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]بدو بیا که آپیدم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]