دیروز اولین امتحان میان ترم رو دادیم. واي! عجب امتحانی بود. ۴ ساعت طول کشید. خیلی هم سخت بود! خدا کنه نمره همه خوب بشه از جمله نمره من!

/ 7 نظر / 12 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

کتايون

سلام حتما نمرت خوب ميشه. موفق باشی.

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

من

منظورت از من کدوم من بود؟ من یا خودت؟راستی چه خبرا خوبی ؟ ( من نويسنده وبلگ من زندگی می کنم هستم اين کامپيوتر قاطه آدرس رو نمی نويسه)

کتايون

هيچ معلوم هست کجاييييييييييی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چقدر درس ميخونی شما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟