این روزها هر روز میرم دانشگاه. ترم جدید از اول مهر شروع میشه. همه دنبال انتخاب استاد راهنما هستن. روزی هم چند دفاع برگزار میشه. دفاع یکی از دوستانم فرداست. از کتاب هم فعلا هیچ خبری نیست!

/ 1 نظر / 12 بازدید