روزهای خاصی رو دارم میگذرونم.

نمیدونم چه جوری توصیف کنم، اما یک احساس خاص دارم. احساسی که دو سال پیش دقیقا همین موقعا داشتم.

خیلی سخت بود.

به قول مادربزرگم، دلم آشوبه! پریشب تا صبح خوابم نبرد.

عجیبه که حتی نمیتونم کنترلش کنم.

کاش هیچوقت شروع نمیشد.

/ 1 نظر / 15 بازدید