این چند روز مهمون داشتیم. من به معنی واقعی به این موضوع اعتقاد پیدا کردم که مهمون با خودش برکت میاره. جدا این حرف درسته.

الان یک هفته است که دانشگاه نرفتم. دلم تنگ شده! ویرایش کتاب هم داره تموم میشه. خدا رو شکر.