دوباره شروع کردم به ویرایش کتاب. از اول. در واقع یکبار دیگه بعد از بیش از یک سال دارم کتاب رو میخونم. تغییرات نسبتا زیادی دارم اعمال می کنم. هم از نظر صفحه آرایی و هم از نظر علمی! معلومه از پارسال تا حالا چیزهای بیشتری یاد گرفتم! تعداد صفحات به مراتب داره کمتر میشه. فکر کنم در کل حدود ۱۰۰ صفحه ای از کتاب کم بشه. منتها سه روز دیگه امتحان پایان ترم دارم. باید سریع درس بخونم! برای همین خیلی نمیتونم سریع ویرایش رو تموم کنم. هر چند دلم بیشتر پیش کتابه تا امتحان!