سال جدید شروع شد و تعطیلات هم تموم! با وجود اینکه کلی کار داشتم برای این روزها، اما هیچکدومشون رو انجام ندادم. واقعا خسته نباشم! حالا کی حوصله داره بره تمرین تحویلی بنویسه و پروژه تحویل بده! قبل از عید کلی به استادها اصرار کردیم که پروژه ها رو بعد از عید تحویل بدیم و حالا هیچ کار نکردیم!!!! خدا آخر و عاقبتمون رو آخر ترم بخیر کنه!