بالاخره بعد از ۴ ماه ویرایش کتابم تموم شد. فهرست رو درست کردم و بقیه کارهای جانبی رو هم انجام دادم. تمام فایل ها رو هم خیلی ترگل مرگل! دادم به دکتر. حالا دکتر باید بخونه. فقط خدا میدونه چقدر طول میکشه. آخه خیلی سرش شلوغه. بهش گفتم: آقای دکتر! تو رو خدا زودتر بخونین. من خیلی رو این کتاب زحمت کشیدم. گفت باشه!

در بهترین حالت یک چیزی حدود یک ماه شاید طول بکشه که دکتر کتاب رو بخونه و ویرایش کنه. یعنی چاپش میوفته برای بعد از عید. البته اگه دکتر ازش خیلی ایراد نگیره!
پس دعا کنین لطفا!