سلام. سه هفته نبودم (چه اتفاق مهمی!)  دلم برای همه دوستان وبلاگ نویسم خیلی تنگ شده بود. برای همتون آرزوی موفقیت می کنم.

از ۱۰ روز دیگه امتحانات پایان ترم شروع میشه. سه تا درس بیشتر ندارم. اما خیلی سختن! کتابم هم داره به روزهای خوبی می رسه. اوضاع خوبه. خدا رو شکر.