برای اولین باره که به مدت ۱۰ روز آپ نکردم. (وای! چه اتفاق مهمی!!!) نمیدونم. اگه بگم وقت نداشتم دروغ گفتم. در واقع حوصله نداشتم. مطلبی هم نداشتم بگم. چقدر بد! من هیچوقت نویسنده خوبی نبودم.

آهان! الان یک چیزی یادم اومد. امتحانات این ترم از ۱۵ دی ماه شروع میشه. خیلی زوده! یعنی به همین سرعت ترم ۱ داره تموم میشه؟ باورم نمیشه. وای!