چقدر زود یک ماه از ترم گذشت. درسها دیگه کم کم دارن سخت و البته جذاب میشن. هفته پیش یک مقاله رو به یک کنفرانس که بهمن ماه برگذار میشه فرستادیم. این اولین مقاله ای بود که با همکاری یکی از دانشجوها نوشتم و فارسی بود. امیدوارم پذیرفته بشه. قراره یک مقاله انگلیسی هم بنویسیم و برای یک کنفرانس خارجی بفرستیم. دکتر که میگفت خوب شده. در مورد احتراق در کوره ها. امیدوارم این روند ادامه داشته باشه.