بالاخره بعد از بیش از 4 ماه نتیجه داوری اساتید در مورد کتابمون اومد. البته به ما که جواب رو نگفتن. در هفته های آینده باید کتاب ما و جواب داورها در جلسه مطرح بشه و بعد بر اساس اون تصمیم میگیرن که کتاب ما رو چاپ کنن یا نه. امیدوارم تایید بشه. شما هم دعا کنین.

انصافا خیلی خوبه که آدم احساس کنه یک نفر دوستش داره، حتی اگه اشتباه کنی. خیلی خیلی بهتر از اینه که احساس کنی یک نفر ازت متنفره. این دو احساس متضاد بدجور تو زندگی روزانه ات تاثیر میگذارن. حتی اگه خیلی سعی کنی که بهشون فکر نکنی.

ای بابا! باز من نتونستم در مورد احساس و عاطفه و عشق و این جور چیزها حرف نزنم!