از یکشنبه ترم شروع میشه. این روزها بدجور ذهنم مشغول انتخاب موضوع پایان نامه است. دکتر میگه خیلی عجله نکن. هنوز زوده! ولی من میخوام از همین ابتدا بدونم تو این دو سال قراره چیکار کنم. دیروز تو اتاق پرینت دانشکده همون همکلاسیم که گفتم فکر کنم از من خوشش اومده!!! (چه پررو ام!) رو دیدم. همزمان هر دو داشتیم پایان نامه هامون رو پرینت میگرفتیم! چند دقیقه ای با هم صحبت کردیم. فکر کنم تاثیر همون احساس بود که باعث شد باهاش حرف بزنم. نمیدونم.

انصافا این مباحث خیلی پیچیده است. اصلا ازش سر در نمیارم.