ثبت نام کردم. انتخاب واحد هم کردم. فعلا ۹ واحد. حالا هم دنبال کارهای فارغ التحصیلی هستم. ولی نمیدونم چه کسی رو به عنوان استاد راهنما انتخاب کنم. خیلی مهمه. و خیلی سخت. با چند نفر از اساتید صحبت کردم. نمیدونم. بعضی هاشون من رو میشناسن. نمیدونم با اون دکتر که یک کتاب نوشتم پایان نامه بردارم یا با اونی که دو تا کتاب باهاش ترجمه کردم! جالبه که دلم میخواد با یک استاد دیگه که اصلا نمیشناسمش و خیلی هم جوونه و تازه اومده تز بردارم. دیوانه ام. نه؟