دفاع برگذار شد. خوب بود. خدا رو شکر. توپوق نزدم! تجربه خیلی خوبی بود. حالا باید برم دنبال کارهای فارغ التحصیلی و ثبت نام و بعد انتخاب واحد.

روز جمعه شبکه سه فیلم لیلی با من است رو پخش کرد. فوق العاده بود. هنوز بعد از بارها دیدن برام جذابه. یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای ایران. این روزها که بیشتر فیلم ها ضعیف هستند به ارزش فیلمهایی مثل لیلی با من است پی می بریم.