یادتونه که از حدود دو ماه پیش کتاب رو فرستادیم برای داوری. دکتر رو که چند روز پیش دیدم، گفت آقای ... بهش گفته که جواب دو تا از داورها اومده. ولی نگفته که جوابشون مثبت بوده یا منفی. یعنی کتاب رو تایید کردن یا نه. کتاب رو طبق قوانین دانشگاه برای پنج داور میفرستن. باید منتظر جواب اون سه داور دیگه هم باشیم تا در نهایت وضعیت کتاب مشخص بشه. اگر از این پنج نفر، سه نفرشون کتاب رو تایید کنن، کتاب چاپ میشه. مثل فینال مسابقات NBA که هر تیم باید سه بازی رو ببره تا قهرمان بشه! دعا کنین تایید بشه. کتابهای دو تا دیگه از اساتیدمون رد شده. کلی هم از این موضوع ناراحت و عصبانی بودن. این موضوع دکتر رو هم کمی نگران کرده بود. میگفت نکنه کتاب ما هم رد بشه! هنوز هیچی معلوم نیست. تنها کاری که از دستم بر میاد دعاست! شما هم دعا کنین. ممنون!