دیروز با چند تا از دوستان دبیرستان قرار گذاشتیم و همدیگر رو دیدیم. بعضی هاشون رو ۴ سال بود ندیده بودم. خیلی خوش گذشت. یادآوری خاطرات بود. یکی از این دوستام که چند ماهی از من بزگتره تو این مدت ازدواج کرده و دو تا بچه هم داره! باورتون میشه؟ با این اینکه خیلی ها بهم میگن تو آدم احساساتی نیستی ولی دیروز از دیدن دوستام خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم خوشحال شدم. خیلی تو روحیه ام تاثیر گذاشت. دقیقا به همچین شوکی احتیاج داشتم. مثل اینکه منم یک چیزهایی از احساس و عاطفه و این جور چیزها سرم میشه!