نمیدونم روز جمعه برنامه های تلویزیون رو دیدین یا نه؟ منظورم دو تا برنامه سینماییه. یکی سینما ۴ و اون یکی صد فیلم. برای اولین بار این دو برنامه که از دو شبکه مختلف بودن با هم یک وجه تشابه داشتن. اون هم این بود که هر دو تا فیلم تکراری پخش کردن. اونم فیلمهایی که در گذشته نزدیک خودشون پخش کرده بودن! سینما ۴ که فیلم «راز گالیندز» رو پخش کرد. همون فیلمی که تو عید از همین شبکه پخش شد و من به «من» گفتم که ببینه! (البته نمیدونم دید یا نه!) شبکه ۳ هم فیلم «هری کثیف» رو پخش کرد که همین چند ماه پیش پخش کرده بود! خلاصه جمعه با کلی امید و آرزو نشستیم فیلم ببینیم که بد جور خورد تو پرمون!