میخوام یک سوال تکراری بپرسم. به نظر شما پول چقدر تو زندگی مهمه. قبلا فکر میکردم مهم هست ولی نه اونقدر زیاد. ولی این روزها که اوضاع اقتصادی چندان مناسبی! ندارم، میبینم مثل اینکه خیلی مهمه. یکی از دوستام میگفت: پول خوشبختی نمیاره، ولی بی پولی بدبختی میاره. شما موافقین؟