امروز به همراه دکتر با یکی از این انتشاراتی ها صحبت کردیم. بدک نبود اما رضایت دکتر رو جلب نکرد. با این حال تجربه خوبی بود. الان هم من شماره چند تا انتشاراتی دیگه رو گرفتم تا فردا دکتر باهاشون تماس بگیره. فکر کنم شما هم از این طولانی شدن ماجرای کتاب ما خسته شدین! واقعا ببخشین.