امروز که رفتم دانشگاه و با دکتر صحبت کردیم قرار شد احتمالا فردا ساعت ۱۰ و البته بعد از تماس تلفنی بریم چاپخونه. نمیدونم چی میشه. یعنی همین جای اول که میریم کتاب رو چاپ میکنه یا هنوز باید صبر کنم. لطفا دعا کنین.