بالاخره کامپیوترم برگشت! خدا رو شکر. داشتم میمردم!

از همه دوستان هم خیلی ممنونم که در این مدت به من دلداری دادن!

از این به بعد دیگه فرط و فرط آپ می کنم! (خدا بهتون رحم کنه!)