تو چند هفته گذشته داشتم پایان نامه ام رو مینوشتم.

بالاخره تموم شد!

ان شالله این هفته پنجشنبه دفاع می کنم!

خدا کنه مشکلی پیش نیاد و تموم شه بره!

فقط دوست دارم سریع خلاص بشم!!!!