چند تا آزمایش انجام دادم. منتها مشکل اینه که این دفعه حوزه حل خیلی ریزه و در نتیجه اجرای برنامه خیلی طول می کشه!!!! چند روز باید صبر کنم تا ببینم جوابم درسته یا نه و اگر درست نبود یک پارامتر رو تغییر بدم و دوباره چند روز صبر کنم و ................

 

تازه همه اینها با فرض اینه که وقتی تو دانشگاه برنامه رو گذاشتی اجرا، یکی نیاد و برنامه رو _عمدا یا سهوا_ قطع کنه! وگرنه همه زحمت ها به هدر میره و باید دوباره برنامه رو از اول اجرا کنی!

 

خدا به دادم برسه!