تو این یک ماه خیلی حوصله نوشتن نداشتم. در واقع حوصله هیچی رو نداشتم!

این روزها به یاد دوران کودکی دارم رمان های پلیسی میخونم! چیزی که همیشه عاشقش بودم. هیچوقت از خوندن داستان های جذاب آگاتا کریستی خسته نمیشم. پوآرو و مارپل رو خیلی دوست دارم.

امروز هم یکی از همون کتاب ها رو شروع کردم به خوندن. اسمش هست: "قتل خاموش"! آخرین ماجرای خانم مارپل!

اصلا انگار نه انگار درس و امتحان و پروژه هم دارم!!!!