تعطیلات امسال هم داره تموم میشه. مثل همیشه زمان خیلی زودتر از آنچه فکر میکنیم میگذره. نمیدونم چرا امسال اصلا حال و هوای عید و نوروز و تعطیلی و این جور چیزها رو نداشتم. اصلا نفهمیدم کی اول فروردین شد و کی دوازدهم. عید دیدنی هم زیاد نرفتم. شاید دو سه جا رفتم! اونم اون جاهایی که خیلی دوست داشتم. شاید چون بزرگتر شدم. شاید چون دارم فارغ التحصیل میشم. شاید چون زندگی داره خیلی برام جدی تر از سالهای قبل میشه. شاید چون احساس میکنم دیگه باید به فکر آینده و کار و این جور چیزا افتاد. واقعا جالبه! با سالهای پیش خیلی فرق کردم!

 سیزده به در خوش بگذره!